Політика приватності

Веб-сайту Громадської організації «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» (https://gagarinpark.dp.ua)

Загальні положення

ГО «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» (надалі – Організація, Ми) та її компанії-партнери прагнуть завжди дотримуватися найкращих принципів ділового партнерства та співпраці, виправдання довіри до Організації та компаній-партнерів, зокрема дотримання відповідального ставлення до Ваших персональних даних.

Ця Політика приватності створена Організацією для того, щоб проінформувати осіб, які є Користувачами Веб-сайту Громадської організації «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» (https://gagarinpark.dp.ua/) та його мобільними версіями/додатками (у подальшому – Сайт), про політику та процедури обробки їх персональних даних Організацією. Керування та адміністрування Сайтом здійснюється ГО «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА», а ця Політика приватності є невід’ємною частиною Правил користування Веб-сайтом Громадської організації «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» (https://gagarinpark.dp.ua/).

Політика приватності розроблена відповідно до положень Законів України (зокрема, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних»), з урахуванням принципів та вимог Законодавства Європейського Союзу у сфері захисту персональних даних (надалі – чинне законодавство, закон).

Відвідуючи та використовуючи в подальшому Сайт, Користувач визнає та засвідчує, що він ознайомлений та погоджується з цією Політикою приватності (надалі – Політика) та повідомлений про мету, юридичні підстави, а також інші умови обробки персональних даних відповідно до чинного законодавства.

Даючи свою згоду на ті обробки персональних даних, де юридичною підставою є згода, Користувач підтверджує, що він має достатню правоздатність та дієздатність за законами країни Користувача для надання такої згоди. У випадку, якщо Користувач не має достатнього обсягу дієздатності, згода повинна буде надана його законними представниками (батьками або опікунами), що мають повний обсяг цивільної дієздатності та уповноважені за законами країни Користувача давати таку згоду.

В інакшому разі, нами застосовуватимуться положення цієї Політики, Законів України, зокрема Закону України «Про захист персональних даних».

Наші реєстраційні та контактні дані визначені у розділі «Наші контакти», за якими Ви можете звернутися з будь-яких питань щодо роз’яснення положень даної Політики та обробки Ваших персональних даних.

Терміни, які Ми використовуємо

Володілець персональних даних (Контролер) – фізична, юридична особа, орган або організація, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

Ми є Володільцем персональних даних відповідно до визначення, наданого в статті 2 Закону України «Про захист персональних даних».

Розпорядник персональних даних (Процесор) – фізична чи юридична особа, яка здійснює обробку персональних даних від імені Контролера.

Обробка – означає будь-яку операцію або набір операцій, які виконуються над персональними даними або над наборами персональних даних Суб’єкта даних, автоматичними або не автоматичними засобами. Такі операції включають, без обмежень, збір, запис, організацію, структурування, збереження, адаптацію або зміну, перегляд, пошук, використання, розкриття (шляхом передачі, надання доступу, поширення чи іншим способом роблячи їх доступними), вирівнювання або комбінування, обмеження, видалення або знищення персональних даних.

Суб’єкт даних – фізична особа, персональні дані якої оброблюються та яку прямо чи опосередковано можна ідентифікувати.

Користувач – суб’єкт персональних даних, який використовує Сайт.

Персональні дані (надалі також – дані) - інформація, яка дає змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати фізичну особу Користувача Сайту, а також інформація, що стосується Користувача, наприклад, інформація про використання Сайту, якщо таке використання безпосередньо пов'язане з інформацією, що дозволяє прямо чи опосередковано встановити особу Користувача.

Персональні дані Користувача, які Ми обробляємо

• Інформація про Користувача (надалі – Інформаційні дані).

Наприклад, ім’я, прізвище та по-батькові Користувача, адреса електронної пошти та мобільний (контактний) телефон.

Залежно від особливостей та умов проведення окремих конкурсів/заходів або проектів Організації (в тому числі щодо віку потенційних учасників, групування/класифікації учасників, складності завдань тощо) Ми можемо зазначати про потребу в отриманні додаткових даних (вік, заклад навчання тощо), про що буде зазначено на Сайті у разі такої необхідності.

• Інформація щодо здійснення благодійного співфінансування Користувачем проектів Організації (при здійсненні краудфандингу, благодійної пожертви/допомоги) (надалі – Дані про внесок).

Ми збираємо дані щодо факту здійсненого благодійного внеску (переказу грошових коштів) Користувача на реалізацію проектів Організації, їх розміру, історію за благодійними внесками (переказами коштів) Користувача, а також інформацію, спрямовану на протидію шахрайським діям та легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

Такі дані Ми отримуємо від фінансових установ (банків, платіжних сервісів/інструментів) або шляхом аналізу власного поточного рахунку у фінансовій установі.

• Інформація про листування (комунікацію) з Користувачем (надалі – Дані комунікації).

Ця категорія даних включає листи, коментарі, пропозиції, скарги, включно із їх змістом (який може включати фото, відео, аудіо тощо), надіслані нам Користувачем за допомогою чатів, електронної пошти, соціальних мереж, телефону та/або будь-яку іншу інформацію про листування між нами та Користувачем онлайн, у вигляді електронного та/або звичайного листа та/або особистої кореспонденції між нами та Користувачем.

Якщо Користувач зв’язується з нами за допомогою телефону, ми зберігаємо дані телефонної розмови з Користувачем, які включають: номер телефону, з якого Користувач телефонував нам, а також запис розмови.

• Інформація щодо участі Користувача у конкурсах/заходах та/або проектах Організації (надалі – Дані участі).

Ми збираємо персональні дані, що зазначені Користувачем у заявках на участь та/або формах реєстрації, а також історію участі Користувача у діяльності Організації, в тому числі конкурсах/заходах та/або проектах Організації, в яких Користувач брав участь чи одержав перемогу.

• Інформація про пристрої та технічні дані (надалі – Дані, що збираються автоматично).

Такі дані включають IP-адресу Користувача, дані про операційну систему комп’ютера/мобільного пристрою та тип браузера Користувача, тип мобільного пристрою Користувача, унікальний ідентифікатор пристрою чи ідентифікатор мобільного обладнання Користувача, файли cookie (реп’яшки) тощо, які обробляються автоматично (в тому числі при завантаженні).

Ці дані збираються як самим Сайтом, так і за допомогою сторонніх інструментів Аналітики (включаючи, але не обмежуючись, Google Analytics, Cloudflare та ін.)

• Інформація про відвідування Користувачем Сайту (надалі – Дані користування Сайтом).

Ми збираємо дані про маршрут переміщення Користувача до Сайту, його перегляд, перехід з Сайту на інші Веб-сайти (у тому числі дата й час), про сторінки Сайту, які Користувач переглянув, час завантаження сторінки/сторінок Сайту, помилки із завантаженням сторінок, тривалість відвідування Користувачем певних сторінок, а також інформацію про взаємодію між сторінками Сайту, які обробляються автоматично (в тому числі при завантажені).

• Оглядова інформація (надалі – Дані оглядів).

Ми збираємо відгуки та/або відповіді Користувача на запропоновані нами маркетингові, рекламні або інформаційні опитування та/або дослідження.

• Інформація про обговорення (надалі – Дані обговорення).

Ми можемо запропонувати Користувачу доступ до публічно доступних чатів, форумів та/або обговорень на нашому Сайті, де Користувачі можуть розміщувати власні коментарі та/або обговорення щодо здійснення Організацією діяльності, в тому числі організації та проведення конкурсів/заходів та/або проектів Організації, чи з інших питань. Ці коментарі та обговорення можуть містити інформацію, яка підпадає під визначення «персональні дані» відповідно до чинного законодавства.

• Інформація, отримана від третіх сторін (надалі – Дані від третіх сторін).

У деяких випадках, ми збираємо додаткові персональні дані Користувача з інших джерел, у тому числі від компаній-партнерів Організації, компаній у сфері технічного обслуговування постачальників інформаційного пошуку, з баз даних для боротьби з шахрайством та/або інших сторонніх баз даних, в тому числі з санкційних (заборонних) списків у тих випадках, коли це визначено законом. Ці дані включають, без обмежень, а) інформацію, яка використовується для перевірки достовірності інформації про Користувача; б) інформацію про дієздатність Користувача.

Використання Користувачем публічно доступних чатів, форумів та/або обговорень на Сайті

Використовуючи публічно доступні чати, форуми та обговорення на нашому Сайті, Користувач усвідомлює, що все, що знаходиться у публічному доступі та Користувачі публікують в мережі Інтернет, є доступним для всього світу.

У разі, якщо Користувач бере участь у такому публічно доступному чаті, форумі та/або обговорені, де персональні дані Користувачів можуть бути розміщені на нашому Сайті, окрім ознайомлення з даною Політикою, рекомендуємо Користувачу обов'язково перевірити правила публічно доступного чату, форуму та/або обговорень перед введенням Користувачем даних, оскільки Користувач зобов'язаний дотримуватися таких правил.

Підстави обробки персональних даних Користувача

Дотримуючись положень чинного законодавства, Ми повинні встановити особу Користувача, визначити та ознайомити Користувача с юридичною підставою (основою) для обробки нами персональних даних Користувача.

При цьому для цілей Політики, юридичними підставами (основами), які є допустимими для обробки персональних даних Користувача вважаються:

 • Згода – у разі надання Користувачем згоди на обробку нами наданих ним персональних даних (наприклад, Користувачу буде запропоновано форму згоди щодо обробки його персональних даних, а також можливість та спосіб відкликання такої згоди, визначеною цією Політикою).
 • Явна згода – у разі надання Користувачем явної згоди на обробку нами наданих ним персональних даних (наприклад, вчинення явних та направлених дій).
 • Законні інтереси – у разі обробки нами персональних даних Користувача для забезпечення нами законного інтересу (наприклад, здійснення власної діяльності, визначеної статутними документами Організації, організація та реалізації проектів/заходів тощо).
 • Виконання угоди (договору) – у разі потреби в обробці нами персональних даних Користувача для укладання з ним угоди (договору) та/або його виконання.
 • Юридичні зобов’язання – у разі потреби обробки персональних даних Користувача для виконання нами юридичних зобов’язань, які передбачені законом.
 • Суспільні інтереси – обробка персональних даних необхідна у зв’язку з суттєвим суспільним інтересом, відповідно до положень чинного законодавства.

Мета обробки персональних даних Користувача

Залежно від того, як Користувач взаємодіє з нашим Сайтом, Ми обробляємо персональні дані Користувача для того, щоб:

Здійснювати реєстрацію Користувача в учасники або учасником конкурсів/заходів та/або проектів Організації при заповнені ним заявок на участь та/або форм реєстрації. Без Ваших Інформаційних даних, Даних комунікації Організація б не змогла здійснити Вашу реєстрацію.

Юридична підстава: виконання угоди (договору). Беручи участь у конференції/заході/проекті Організації, Ви тим самим приймаєте правила участі, що є формою угоди між Вами та Організацією.

Здійснювати діяльність Організації, в тому числі підготовку, організацію та проведення конкурсів/заходів та/або проектів Організації, на які реєструється, вже зареєстрований Користувач за допомогою Сайту або в яких Користувач бере участь. Ми використовуємо Ваші Інформаційні дані, Дані участі та Дані комунікації (в деяких випадках деякі категорії даних можуть не використовуватись, та використання таких даних залежить від конкретного конкурсу) для того, щоб Ви змогли прийняти участь у конкурсах/заходах та/або проектах Організації.

Юридична підстава: виконання умови (договору). Без зазначених вище даних ми би не змогли організувати Вашу участь у конкурсах/заходах та/або проектах Організації.

Перевірити, чи було здійснено Вами благодійний внесок (переказ коштів). Без Ваших Даних про внесок Організація б не змогла перевірити чи було здійснено Вами благодійний внесок, та, як наслідок, без цих даних Ваша участь конкурсі/заході або проекті Організації була б неможливою.

Юридична підстава: виконання угоди (договору).

Проводити інформаційні/рекламні кампанії діяльності Організації. Ми анонімізуємо (анонімізація - видалення будь-яких ідентифікаторів та інших даних, за допомогою яких Вас можна прямо чи опосередковано ідентифікувати) Ваші персональні дані та використовуємо ці дані для проведення наших інформаційних та рекламних кампаній або їх покращення.

Юридична підстава: законні інтереси. Проведення інформаційних/рекламних кампаній є законним інтересом Організації.

Проводити моніторинг, огляд та аналіз проведення конкурсів/заходів та/або проектів Організації, ефективності роботи Організації. Ми використовуємо Ваші Дані участі, Дані комунікації, Інформаційні дані, Дані Оглядів, Дані Обговорення для моніторигну, огляду та аналізу того, як Організація проводить власні конкурси/заходи або проекти.

Юридична підстава: законні інтереси. Моніторинг, огляд та аналіз проведення конкурсів/заходів та/або проектів Організації є її законним інтересом.

Здійснювати ефективну комунікацію та її облік (в тому числі листування) з Користувачем. Ми використовуємо Ваші Дані Комунікації для того, щоб зв’язатись з Вами у рамках Вашого користування Сайтом, прийняття участі у конкурсах/заходах та/або проектах Організації та в інших випадках, коли того може вимагати ситуація.

Юридичні підстави: У разі, якщо комунікація ведеться з Користувачем поза межами прийняття участі у конкурсах/заходах та/або проектах Організації, або іншою фізичною особою, яка зв’язується з Організацією - використовуються законні інтереси (комунікація Організації з Користувачами або іншими особами є законним інтересом Організації). У разі, якщо комунікація іде у контексті участі Користувача у конкурсах/заходах та/або проектах Організації, то юридичною підставою є виконання угоди (договору).

Надавати (надсилати) Користувачам, які зареєструвалися за допомогою Сайту та надали відповідну згоду, маркетингові та/або інформаційні/рекламні матеріали.

Юридична підстава: згода.

Виконувати вимоги чинного законодавства при отриманні благодійних внесків (в тому числі щодо захисту суспільних інтересів, протидії шахрайству, легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, розслідуванню злочинів, виконання запитів органів державної влади тощо).

Юридична підстава: юридичні зобов’язання.

Здійснювати керування, обслуговування (в тому числі забезпечення технічного функціонування, здійснення технічної підтримки, поліпшення Сайту) та налаштування Сайту. Без Даних, що збираються автоматично, Даних користування Сайтом, Організація не змогла би надати Сайт Користувачу. Якщо Користувач заблокує (за допомогою технічних засобів) надання таких даних Сайту, Сайт може не працювати взагалі або працювати некоректно.

Юридична підстава: законні інтереси. Зазначена підстава є законним інтересом Організації.

Опрацьовувати запити суб’єктів персональних даних. Якщо Ми отримаємо Ваш запит як суб’єкта персональних даних, Ваші персональні дані будуть використанні в рамках опрацювання цього запиту.

Юридична підстава: юридичні зобов’язання.

Захистити Сайт. Ми використовуємо Дані, що збираються автоматично, Дані користування Сайтом для захисту Сайту від цифрових загроз, DDoS атак, кібератак.

Юридична підстава: законні інтереси. Захист Сайту є законним інтересом Організації.

Проводити аналіз ефективності роботи Cайту та покращувати його. Ми використовуємо Дані комунікації, Дані Оглядів, Дані Обговорення, Дані, що збираються автоматично, Дані користування Сайтом для того, щоб дослідити як Сайт використовується його аудиторією, та за допомогою цих даних, покращити Сайт.

Юридична підстава: законні інтереси. Аналіз ефективності роботи Cайту та його покращення є законними інтересами Організації.

Захистити Організацію від шахрайства, нечесної діяльності, порушення його інтересів або порушення правил, встановлених Організацією. Ця мета також включає в себе верифікацію наданої Користувачем інформації за допомогою Даних від третіх сторін.

Юридична підстава: законні інтереси. Зазначена мета є законним інтересом Організації.

Формувати, здійснювати або захищати правові претензії. Ми зберігаємо Ваші Дані участі, Інформаційні дані, Дані про внесок, Дані комунікації, Дані від третіх сторін протягом терміну позовної давності для цілей формування, здійснення або захист правових претензій.

Юридична підстава: законні інтереси. Формування, здійснення або захист правових претензій є законними інтересами Організації.

Поширення персональних даних Користувача. Одержувачі даних Користувача.

Компанії-партнери Організації. У контексті діяльності Організації, персональні дані Користувача можуть бути розкриті компаніям-партнерам Організації, в тому числі іноземним компаніям-партнерам (надалі – компанії-партнери). Усі такі розкриття захищені належними правовими інструментами, які зобов’язують цих одержувачів обробляти Ваші персональні дані відповідно до цієї Політики та забезпечують нерозголошення Ваших персональних даних третім особам окрім випадків, якщо це розкриття передбачено законом.

Провайдери IT послуг. Ми можемо залучати інші компанії (в тому числі іноземні), що надають IT та адміністративні послуги, зокрема послуги хостингу, використання хмарних сервісів та баз даних, які будуть обробляти персональні дані Користувача від нашого імені (Розпорядники/Процесори), з метою забезпечення технічного функціонування та належної роботи Сайту, здійснення технічної підтримки та обслуговування Сайту. Такі компанії можуть отримати доступ до персональних даних Користувача, виключно, якщо це потрібно для здійснення вищезазначених цілей та відповідно до положень про збереження конфіденційної інформації в угодах з цими компаніями та не мають права використовувати їх для будь-яких інших цілей.

Фінансові установи (банки, платіжні сервіси/інструменти). Ми можемо залучати фінансові установи (в тому числі іноземні), що надають фінансові, банківські послуги, послуги платіжних сервісів/інструментів для можливості здійснення переказів грошових коштів (транзакцій) при здійснення Користувачем благодійного внеску (допомоги/підтримки) заходів/проектів Організації. У разі якщо Ви при здійснення грошового переказу виконуєте перехід на сайт/форми такої фінансової установи (банку, платіжного сервісу/інструменту), радимо Вам ознайомитися з їх політикою щодо обробки персональних даних. У разі, якщо Ви надаєте Ваші персональні дані безпосередньо на нашому Сайті, такі компанії можуть отримати доступ до персональних даних Користувача, виключно, якщо це потрібно для здійснення вищезазначених цілей та відповідно до положень про збереження конфіденційної інформації в угодах з цими компаніями та не мають права використовувати їх для будь-яких інших цілей.

Провайдери Аналітики. Організація використовує інструменти Аналітики Google Analytics (Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) та Cloudflare (Cloudflare, Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107 USA). Будь ласка, зверніть увагу на те, що данні, які збирають Google та Cloudflare, передаються до Сполучених Штатів Америки. Google LLC. та Cloudflare, Inc сертифіковані в рамках EU-U.S. Privacy Shield Framework - ця мережа захищає основні права кожного в Європейському Союзі, чиї персональні дані пересилаються до Сполучених Штатів Америки для комерційних цілей. Це дозволяє вільну передачу даних до компаній, які сертифіковані у США в рамках Privacy Shield. Для отримання більш детальної інформації про Privacy Shield, будь ласка, відвідайте веб-сайт Privacy Shield Міністерства торгівлі США: https://www.privacyshield.gov/welcome/. Якщо Ви хочете дізнатися, як Google та Cloudflare обробляють Ваші дані, завітайте до їх Політик Конфіденційності за посиланнями https://policies.google.com/privacy та https://www.cloudflare.com/privacypolicy/. Додаток браузера для відмови від Google Analytics надає відвідувачам та користувачам можливість не допускати збирання та використання їх даних Google Analytics. Щоб встановити Додаток браузера для відключення Google Analytics, перейдіть за цим посиланням: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=uk.

Органи влади (України, Європейського Союзу або інших країн). Ми зберігаємо за собою право обробляти (в тому числі розголошувати та/або повідомляти) будь-які персональні дані Користувача, якщо це вимагається будь-яким Законом України чи іншим нормативно-правовим актом чи підтвердженою законною вимогою органу державної влади та/або місцевого самоврядування, з метою дотримання вимог Законів України, захисту цілісності Сайту, для виконання запитів Користувачів, органів державної влади та/або місцевого самоврядування, чи з метою сприяння будь-якому розслідуванню з боку правоохоронних органів чи розслідуванню з метою забезпечення громадської (національної) безпеки. У деяких випадках ми також можемо надати персональні дані Користувача органам влади Європейського Союзу (як державним, так і наддержавним) та органам влади інших держав, якщо таке надання персональних даних вимагається законом або у разі офіційного запиту від такого органу влади у рамках розслідування злочину або кримінального судочинства.

Інші Користувачі або інші особи, які мають доступ до публічних чатів, форумів, та обговорень на Сайті. Використовуючи публічно доступні чати, форуми та обговорення на нашому Сайті, Користувач розуміє, що його персональні дані, опубліковані ним у цих чатах, форумах та обговореннях, стануть доступні іншим користувачам всесвітньої мережі Інтернет.

Надсилання Користувачу маркетингових, інформаційних/рекламних матеріалів

Час від часу, за попередньо наданою Користувачем згодою, Ми можемо надсилати Користувачу маркетингові, інформаційні/рекламні повідомлення та матеріали щодо діяльності Організації, в тому числі конкурсів/заходів та/або проектів Організації.

У разі, якщо Користувач не здійснить позначення пункту про згоду отримувати такі матеріали, Ми не будемо надсилати такі повідомлення та/або матеріали Користувачу.

Час від часу, за попередньо наданою Користувачем згодою, Ми можемо надсилати маркетингові, інформаційні/рекламні матеріали від імені наших компаній-партнерів щодо конкурсів/заходів та/або проектів які плануються і які можуть зацікавити Користувача.

Якщо Користувач надасть згоду щодо можливості отримувати маркетингові, інформаційні/рекламні матеріали наших компаній-партнерів, Ми не будемо розголошувати (повідомляти) персональні дані Користувача компаніям-партнерам, а лише будемо надсилати такому Користувачу маркетингові, інформаційні/рекламні матеріали від імені наших компаній-партнерів.

При цьому Користувач надає згоду/незгоду про можливість отримання маркетингових, інформаційних/ рекламних матеріалів та має право відкликати її в подальшому або надати відповідне заперечення щодо їх отримання, звернувшись до нас за контактами, вказаними у даній Політиці у розділі «Наші контакти» або за допомогою інтерфейсу інформаційних/ рекламних матеріалів (клавіша “відписатися” тощо).

Права Користувача Сайту щодо персональних даних

Користувачі Сайту, які є громадянами або резидентами України або не перебувають у Європейському Союзі (ЄС) або в Європейській Економічній Зоні (ЄЕЗ), мають права відповідно статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – Закон). Для того, щоб ознайомитись з ними, Користувач може перейти на за посиланням на чинну редакцію Закону (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17).

Для того, щоб реалізувати свої права згідно з Законом (які може реалізувати Організація) Користувач може надіслати запит до Організації за контактами, вказаними у цій Політиці у розділі «Наші контакти».

Користувачі Сайту, які перебувають у ЄС або ЄЕЗ, мають наступні права, які вони можуть реалізувати, надіславши відповідний запит до Організації за контактами, вказаними у даній Політиці у розділі «Наші контакти»:

Право на відкликання згоди. Якщо Ви давали згоду на обробку Ваших персональних даних, Ви маєте право відкликати цю згоду у будь-який момент. Організатор звертає Вашу увагу на те, що відкликання згоди не впливає на законність обробки, що ґрунтувалася на згоді до її відкликання.

Право на доступ. Ви маєте право на отримання від нас підтвердження факту обробки Ваших персональних даних Організацією. Кажучи простою мовою, Ви маєте право надіслати нам запит з питанням чи обробляємо ми Ваші персональні дані. У разі, якщо Організація дійсно обробляє Ваші персональні дані, ви Можете отримати копію усіх Ваших персональних даних, які обробляються Організацією (окрім випадків, якщо це надання обмежено законом).

Право на виправлення. Ви маєте право на отримання від нас, без будь-якої безпідставної затримки, виправлення неточних або більше не актуальних даних щодо Вас. Якщо Ваші персональні дані є неповними або незаповненими, ви маєте право на заповнення цих даних шляхом надання додаткової заяви.

Право на стирання ("право бути забутим"). Ви маєте право на видалення Ваших персональних даних у разі настання хоча б однієї з наступних обставин:

 • Немає більше потреби в персональних даних для цілей, для яких їх було зібрано чи іншим чином оброблено;
 • Вами було відкликано згоду на обробку Ваших персональних даних;
 • Ви заперечуєте проти обробки відповідно до Вашого права на заперечення щодо обробки та немає жодних першочергових законних підстав для обробки;
 • Ви висунули заперечення щодо обробки Ваших персональних даних для цілей прямого маркетингу;
 • Обробка персональних даних є незаконною;
 • Персональні дані необхідно стерти для дотримання встановленого законом зобов’язання, яке поширюється на Організацію.

Зауважте, що право на стирання не застосовується у разі наступних обставин:

 • Ваші персональні дані необхідні для реалізації права на свободу вияву поглядів та свободу інформації;
 • Ваші персональні дані повинні зберігатися нами відповідно до дотримання встановленого законом зобов’язання, яке поширюється на Організацію;
 • Ми зберігаємо персональні Ваші персональні дані для формування, здійснення або захисту правових претензій;
 • У інших випадках, які передбачені чиним законодавством.

Право на заперечення щодо обробки. Ви маєте заперечувати, на підставах, що пов’язані з Вашою конкретною ситуацією, в будь-який час, проти обробки персональних даних, яка здійснюється на юридичній підставі законних інтересів Організації або третьої сторони. У разі застосування цього права, Організація не повинна більше обробляти Ваші персональні дані за винятком, якщо Організацією буде доведено про існування істотних законних підстав для обробки, що переважають над Вашими інтересами та правами або для формування, здійснення або захисту правових претензій.

Право на обмеження обробки. Ви маєте право на обмеження обробки. Це означає, що ваші персональні дані будуть тимчасово переміщені до іншої файлової системи (фактично, вони будуть «заморожені» на період застосування права на обмеження). Право на обмеження обробки може використовуватися у разі настання таких обставин:

 • Точність персональних даних оскаржено Вами, протягом періоду часу, що надає Організації можливість перевірити точність Ваших персональних даних;
 • Обробка є незаконною та Ви виступаєте проти стирання (відповідно до Вашого права на стирання) і натомість надсилаєте запит на обмеження обробки;
 • Нам більше не потрібні Ваші персональні дані для цілей обробки, але їх вимагаєте Ви для формування, здійснення або захисту правових претензій;
 • Ви заперечуєте проти обробки відповідно до Вашого права на заперечення в очікуванні перевірки щодо того, чи переважають законні підстави Організації над Вашими законними інтересами та правами.

Право на мобільність даних. Ви маєте право на отримання Ваших персональних даних, які Ви надали раніше нам, у структурованому, загальноприйнятому форматі, що легко зчитується машиною, та маєте право на передавання таких даних іншому контролеру (компанії, організації тощо). Це право стосується ваших персональних даних, які:

 • Були зібрані відповідно до наступних юридичних підстав: згода/явна згода або/та виконання угоди;
 • Були зібрані за допомогою засобів автоматизації.

Право подати скаргу до наглядового органу

Якщо Користувач вважає, що його персональні дані було оброблено з порушеннями чинного законодавства, він або вона може подати скаргу до наглядового органу.

Це може бути: а) Уповноважений Верховної Ради України з прав люди; б) для осіб, які перебувають у ЄС/ЄЕЗ - наглядовий орган у державі-члені ЄС/ЄЕЗ за місцем постійного проживання Користувача, місцем його або її роботи.

Також Користувач може звернутися до суду зі скаргами або правовими претензіями.

Захист персональних даних Користувача

Ми зобов'язуємося вживати всіх необхідних технічних, організаційних та адміністративних заходів і вживаємо такі заходи, щоб гарантувати надійну обробку персональних даних Користувача у відповідності до даної Політики та чинних Законів України.

Як тільки Ми отримаємо персональні дані Користувача, Ми зобов'язуємося застосовувати суворі процедури та засоби захисту, щоб запобігти несанкціонованому доступу до таких персональних даних третіх осіб, зокрема для забезпечення безпечної передачі персональних даних Ми використовуємо протокол шифрування TLS. Всі персональні дані Користувача шифруються і безпечно передаються через мережу Інтернет.

Захист персональних даних неповнолітніх

Надання згоди на обробку персональних даних Користувача Сайту здійснюється Користувачем, який досяг шістнадцятирічного віку.

В інакшому разі таку згоду на обробку персональних даних мають надати законні представники Користувача (батьки, опікуни тощо).

Ми приймаємо усі доступні нам технологічні та організаційні можливості, а також розумні дії для того, щоб переконатися, що згода надана Користувачем, який досяг шістнадцятирічного віку.

У разі звернення (зокрема здійснення запиту/вимоги) до нас законних представників Користувача щодо відсутності надання згоди та/або виявлення, що персональні дані Користувачі надані особою, яка мала отримати на це відповідну згоду законних представників, усі надані такою особою персональні дані негайно будуть видалені нами.

Строки зберігання персональних даних

Персональні дані Користувача, які Ми оброблюємо, не зберігатимуться довше, ніж це дозволено чинним законодавством, і будуть зберігатися лише поки це буде необхідно, щоб надати можливість Користувачу брати участь у діяльності Організації, в тому числі конкурсах/заходах та/або проектах Організації, надавати будь-які запитувані послуги чи інформацію, розміщену (доступну) на Сайті або для інших цілей, викладених у цій Політиці.

Наприклад, Ми можемо зберігати певну інформацію про листування до закінчення терміну позовної давності – трьох років, що стосується позовів про отримання подарунку, гранту та/або іншої винагороди за результатами участі Користувача у конкурсах/заходах та/або проектах Організації та/або організації/проведення таких конкурсів/заходів та/або проектів Організації в цілому.

Місце зберігання персональних даних

Персональні дані, які Ми збираємо від Користувача, можуть бути передані та зберігатися за межами України. Передача та зберігання персональних даних Користувача здійснюється із дотриманням положень цієї Політики, чинного законодавства, а також дотриманням вимог захисту таких персональних даних (в тому числі договірних) та вимог регіонального (місцевого) законодавства.

Файли cookie (реп’яшки) та їх використання

Використовуючи наш Сайт, Користувач погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до зазначеної Політики. При цьому при першому візиті Користувача на Сайт, Користувач побачить спливаюче інформаційне вікно про використання файлів cookie та надання відповідної згоди про їх використання.

Файли cookie – це текстові файли, які Сайт надсилає на комп’ютер Користувача або інший пристрій Користувача з підключенням до мережі Інтернет виключно для того, щоб розпізнавати комп’ютер/пристрій Користувача, а також дозволити Користувачу без проблем проглядати різні сторінки Сайту, зберігати налаштування та в цілому покращувати взаємодію з Користувачем.

Сеансові файли cookie видаляються автоматично при закритті браузера Користувача, а постійні файли cookie залишаються на пристрої Користувача навіть після того, як браузер закрито (наприклад, щоб запам'ятати налаштування Користувача після повернення на Сайт).

Нами можуть використовуватися наступні файли cookie:

 • - строго необхідні (мають важливе значення для переміщення Сайтом та використання їх функцій);
 • - експлуатаційні (аналітичні файли cookie для аналізу використання Сайту нашими відвідувачами та для контролю швидкодії Сайту);
 • - функціональні (використовуються з метою надання Користувачу певних функцій);
 • - цільові (збирають інформацію про особливості перегляду Користувачем сторінок Сайту, що пов'язані з пристроєм Користувача, і використовуються для того, щоб зробити рекламу більш актуальною для Користувача та його інтересів);
 • - флеш (використовуються для покращення взаємодії Сайту з Користувачем, наприклад, збереження уподобань та налаштувань Користувача).

Якщо Користувач не погоджується на використання нами файлів cookie на нашому Сайті, Ми рекомендуємо вимкнути їх, дотримуючись вказівок браузера Користувача, викладених за посиланням http://allaboutcookies.org або негайно припинити використання Сайту у разі неможливості їх вимкнення з будь-яких причин.

Звертаємо увагу, що деякі режими використання Сайту та послуг, що надаються на нашому Сайті можуть працювати з певним відхиленням при відключенні файлів cookie або не працювати взагалі.

Посилання на інші Веб-сайти/соціальні мережі (медіа-платформи)

Ми можемо встановлювати та розміщувати на нашому Сайті посилання на Веб-сайти/соціальні мережі (медіа-платформи), які не є в структурі нашої Організації та/або нашими компаніями-партнерами.

Якщо Користувач має намір використовувати зазначені Веб-сайти/соціальні мережі за такими посиланнями, такому Користувачу необхідно переглянути їх умови конфіденційності та їх принципи роботи, зокрема щодо збору та обробки персональних даних Користувачів.

Ми не несемо відповідальності за політику та практику інших компаній, і будь-яка інформація, яку Користувач надає таким компаніям, підпорядковується їх політиці конфіденційності або іншому документу, який регламентує обробку персональних даних.

Внесення змін до Політики

Ця Політика набирає чинності з 20 квітня 2021 року.

Час від часу Ми можемо вносити зміни до цієї Політики. При цьому у разі внесення змін до цієї Політики, Ми опублікуємо нову версію на нашому Сайті, власне тому Ми радимо Користувачам періодично переглядати сторінку із Політикою, щоб мати змогу ознайомитись з найновішою версією нашої Політики.

Проте, у разі внесення змін до цієї Політики, Організацією буде розміщено повідомлення на нашому Сайті та зазначено термін набуття чинності цих змін. Якщо Організація має Ваші Інформаційні дані, то повідомлення про зміни до Політики буде надіслано Вам на Вашу адресу електронної пошти. У разі, якщо Користувач продовжує користування Сайтом після набуття чинності змін до Політики, то це буде означати, що Користувач прочитав, зрозумів та погоджується з новою редакцією Політики.

Наші контакти

Юридична адреса ГО «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА»: 49050, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 103-А;

Код ЄДРПОУ: 40565261

Тел. (094) 910-84-35

E-mail: [email protected]